SYNAPSYS

1. Стабилографска платформа SPS

Stabilografska platforma SPS

За най-качествена оценка и рехабилитация на пациенти със заболявания на вестибуларния апарат, с налични множество статични и динамични тестове, включително 2D и 3D упражнения.

2. Видеонистагмограф VNG Dr. Ulmer

Videonistagmograf VNG UlmerОсигурява анализ в реално време на движението на очите на пациента – спонтанен и индуциран нистагъм. Системата е удобна за пациента и лесна за ползване от лекарите. Улеснява повишаването на ефективността при диагностика на пациенти със заболявания на вестибуларния апарат.

3. Ротационен стол MED 4

rotational chair

Проектиран за вестибуларни изследвания, съвместно с видео нистагмограф Dr. Ulmer. Подходящ за всички видове кинетични стимулации.