Инвазивна кардиология

Фирма Медимаг е екслузивен представител на Abbott Vascular.

Abbott Vascular, подразделение на Abbott, е световен лидер в областта на инвазивната кардиология. Базирана в Северна Калифорния, компанията е съсредоточена в подобряване на грижата при пациенти със съдови заболявания базирайки се на непрестанни нововъведения при медицинския консуматив, инвестиции в научноизследователска дейност и не на последно място, обучение на медицински персонал.

Abbott Vascular предлага най-съвременни медицински консумативи при борбата с исхемична болест на сърцето (ИБС), сърдечна недостатъчност и периферна съдова болест (ПСБ; известна още като периферна артериална болест – ПАБ, или периферна артериална оклузивна болест – ПАОБ).

Водещи продукти на Abbott Vascular са биорезорбируемото вътресъдово скеле – ABSORB, медикамент излъчващата стент система – XIENCE, балони за коронарна ангиопластика от фамилия TREK, както и широко портфолио от водачи за коронарна и периферна ангиопластика – HI-TORQUE.

Коронарни интервенции

(Кликнете върху илюстрациите за повече информация от производителите)

1.Водачи за коронарна ангиопластика

CoronVodach

2.Балони за коронарна ангиопластика

CoronBalon

3.Стент системи

BMS 1

4.Медикамент излъчващи стент системи

Med-izlachvashti

5.Биорезорбируемо вътресъдово скеле

Absorb_Abbott_Vascular_2

6.Коронарен стент графт

KoronarenStent

7.Аксесоари

Acessoires

Периферни интервенции

1. Периферни водачи

PerifVodach

2. Периферни балони

flowing water stream 3d rendering

3. Периферни стент системи

peripheren-stent1

Перкутанна реконструкция на митрална клапа

MitralnaKlapa

Затварящи устройства

Zatvariashi

Каротидни интервенции

CarodidniIntervencii